زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان‌نیوز، این افراد با مخاطب قرار دادن ۳۵۰ دانش‌آموز یهودی در مورد موضوعاتی مانند هویت مسلمانان بریتانیا، مدارس دینی و آزادی مذهبی صحبت کردند. مهری نیکنام، رییس بنیاد بین ادیان جوزف (JIF) و مسوول برگزاری این برنامه گفت: جلسه چهره به چهره با دانش‌آموزان یهودی و رهبران مسلمان تاثیر زیادی در برطرف کردن […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان‌نیوز، این افراد با مخاطب قرار دادن ۳۵۰ دانش‌آموز یهودی
در مورد موضوعاتی مانند هویت مسلمانان بریتانیا، مدارس دینی و آزادی مذهبی صحبت کردند
.

مهری نیکنام، رییس بنیاد بین ادیان جوزف (JIF) و مسوول برگزاری
این برنامه گفت: جلسه چهره به چهره با دانش‌آموزان یهودی و رهبران مسلمان تاثیر زیادی
در برطرف کردن سوءتفاهم‌ها درباره اسلام و حقوق زن در این دین داشت و سخنرانان توانستند
تصویر درستی از اسلام ارائه دهند
.

سید حسیف الخوبی، یکی از سخنرانان نیز گفت: برای مقابله با نژادپرستی،
از جمله اسلام‌هراسی و حرکت‌های ضدیهودی، لازم است نسل جوان با ادیان دیگر آشنا شود
./ ایکنا