به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشکده ادیان و مذاهب نشست علمی دوروزه‌ای با موضوع موعود باوری در ادیان برگزار می‌کند. در روز اول این نشست که سه‌شنبه 7‌ آذر 96 خواهد بود، استاد علیرضا شجاعی با موضوع «تحلیل گونه شناختی و مردم شناختی اسطوره میتریه» (دریافت چکیده سخنرانی) […]

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه
ادیان و مذاهب، پژوهشکده ادیان و مذاهب نشست علمی دوروزه‌ای با موضوع موعود باوری در
ادیان برگزار می‌کند
.

در روز اول این نشست که سه‌شنبه 7‌ آذر 96 خواهد
بود، استاد علیرضا شجاعی با موضوع «تحلیل گونه شناختی و مردم شناختی اسطوره میتریه»
(دریافت چکیده سخنرانی) و دکتر محمد روحانی در موضوع «تبیین جایگاه اسطوره‌ای و دینی
کَلکی (موعود هندو) در متون پورانه» (دریافت چکیده سخنرانی) به ارائه سخنرانی خواهند
پرداخت
.

در روز دوم این نشست نیز که چهارشنبه 8‌ آذر 96
خواهد بود، دکتر مهراب صادق نیا با موضوع «سناریوی مشترک ادیان ابراهیمی برای آخرالزمان»
و پژوهشگر محمد حقانی‌فضل با موضوع «تفسیرهای مسیحی از نشانه‌های ظهور؛ زمینه‌های اجتماعی
و مبانی الهیاتی» (دریافت چکیده سخنرانی) به سخنرانی خواهند پرداخت
.

گفتنی است این نشست از ساعت 12:30 الی 14 در سالن
امام موسی صدر برگزار خواهد شد
.

نشست موعودباوری در دانشگاه ادیان و مذاهب قم