تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آتش سده در مارکار تهران افروخته می‌شود

به گزارش ادیان نیوز، برپایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن
زرتشتیان تهران، جشن سده ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی به کوشش کانون دانشجویان
زرتشتی از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود. 
این جشن در تهران،
ویژه‌ی زرتشتیان است.

گفتنی است، برافروختن آتش سده
اشاره به پیدایش آتش از سوی هوشنگ شاه پیشدادی دارد. ایرانیان در این روز
آتش بزرگی می‌افروزند و به امید روشنایی بیشتر به شادمانی می‌پردازند.
منبع: نشریه امرداد

شاید دوست داشته باشید