به گزارش ادیان نیوز، کتاب «فلسفه در جهان اسلام» اثری فاخر از پیتر آدامسون از انتشارات آکسفورد است که اولین بار در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. این مجموعه، تاریخ کامل فلسفه در جهان اسلام با پوشش کامل متفکران یهودی، مسیحی و همچنین مسلمانان را شرح می‌دهد. نویسنده با در نظر گرفتن فلسفه از ابتدای آن […]

به گزارش ادیان نیوز، کتاب «فلسفه در جهان اسلام» اثری فاخر از پیتر آدامسون از انتشارات
آکسفورد است که اولین بار در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. این مجموعه، تاریخ کامل
فلسفه در جهان اسلام با پوشش کامل متفکران یهودی، مسیحی و همچنین مسلمانان
را شرح می‌دهد. نویسنده با در نظر گرفتن فلسفه از ابتدای آن در جهان اسلام
تا قرن بیستم، تاریخ فلسفه را به شیوه‌ای جدید ترسیم می‌کند و علاوه بر
پوشش برخی از چهره‌های برجسته فلسفی چون ابوعلی سینا، به اندیشمندان کمتر
شناخته شده از جمله فیلسوفان زن نیز نگاه می‌کند. توجه به کلام و عرفان –
سنت صوفی در اسلام و کابالا در میان یهودیان و همچنین فصل‌هایی در
زمینه‌هایی نظیر نجوم از بخش‌های جذاب کتاب است.

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است:

در بخش اول، نویسنده به دنبال شکوفایی الهیات اسلامی و پاسخ
به سنت فلسفی یونان در جهان یادگیری عربی است. این دوره تکوینی، با ابوعلی
سینا، یعنی شخصیت محوری که بیشتر متفکران بعد از آن احساس می‌کنند باید به
آن پاسخ دهند به اوج می‌رسد و ادامه می‌یابد.

بخش دوم کتاب، فلسفه را در میان مسلمان اسپانیا (اندلس)
توضیح می‌دهد، جایی که فیلسوفان یهودی می‌آیند، هرچند این بخش شامل
متفکرانی چون ابن عربی نیز است.

سرانجام، بخش سوم در تحولات بعدی به جزئیات غیرمعمول
نگاه می‌کند و با فلسفه در امپراتوری‌های عثمانی، مغول و صفوی روبرو می‌شود
و نشان می‌دهد که متفکران قرن نوزدهم تا قرن بیستم هنوز نگران پاسخ دادن
به ایده‌هایی بودند که قرن‌ها به فلسفه در جهان اسلام روح و جان داده، و
همچنین به چالش‌های سیاسی و فکری قدرت‌های استعماری اروپایی پاسخ می‌دهد.

کتاب «فلسفه در جهان اسلام»دارای ۵۰۳ صفحه بوده و توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری مهر