نشست اسلامی – مسیحی آلمان در قاب تصویر

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در برلین؛ این نشست روز جمعه(۲۹ دی‌ماه) به
همت رایزنی فرهنگی و با همکاری کلیسای افریکن آلمان برگزار شد و رئیس این
کلیسا و تعدادی از شخصیت‌های اسلامی مسیحی در آن حضور یافتند.

سه سخنران اصلی در این برنامه حضور داشتند که خانم سابرینا وایس از
دانشگاه لایپزیک در آن درباره زمان گفت‌و‌گوی بین الادیانی و بین فرهنگی
سخنرانی کرد و پروفسور دوخروف و کشیش بوتمبه (رئیس کلیسای افریکن) از دیگر
سخنرانان بودند.

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

نشست اسلامی - مسیحی آلمان در قاب تصاویر

شاید دوست داشته باشید