به گزارش ادیان نیوز، «کنت راس» مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در پیامی توئیتری نسبت به اصلاحات فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی عربستان ابراز تردید کرد. وی در این‌باره نوشت: گام‌های بلند ولیعهد عربستان به سمت «اسلام میانه‌روتر»، شامل حال اظهارات توأم با نفرت واعظان سعودی و کتب آموزشی که پیروان سایر فرقه‌های اسلامی و همین‌طور یهودیان […]

اصلاحات بن سلمان به واعظان سعودی نرسید
به گزارش ادیان نیوز، «کنت راس» مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در پیامی توئیتری نسبت به اصلاحات فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی عربستان ابراز تردید کرد.

وی در این‌باره نوشت: گام‌های بلند ولیعهد عربستان به سمت
«اسلام میانه‌روتر»، شامل حال اظهارات توأم با نفرت واعظان سعودی و کتب
آموزشی که پیروان سایر فرقه‌های اسلامی و همین‌طور یهودیان و مسیحیان را
هدف قرار می‌دهد؛ نمی‌شود.

گفتنی است «محمد بن سلمان» بعد از آنکه به مقام ولیعهدی
عربستان سعودی رسید، شعار کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی را در دستورکار خود
قرار داد و برای آنکه توجه جامعه بین‌الملل را از جنایات حقوق بشری خود
منحرف کند، دست به اصلاحات اجتماعی گسترده در داخل عربستان زد.

منبع: مهر