تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

روز آگنس قدیس

به باور مسیحیان آگنس قدیس طی قرن چهاردهم
و در حالی که تنها ۱۲ یا ۱۳ سال داشت،‌ شهید شد، چرا که خود را وقف مسیح
نموده از ازدواج با فرزند فرمانروایی به نام سپرونیوس امتناع نمود.

او
بعدها لقب قدیس حامی باکره‌های جوان را دریافت کرد.

شب پیش از روز آگنس
قدیس، مدت‌ها با خرافه‌ای پیوند یافته مبنی بر این که دختران جوان چگونه
می‌توانند هویت همسران آینده خود را کشف کنند. بنا بر یکی از این باورها،
دختری که در این شب بدون خوردن شام به خواب رود، مردی را که با او ازدواج
خواهد کرد، در خواب می‌بیند. این باور درون‌مایه شعری با عنوان «شب آگنس
قدیس» اثر جان کیتز شاعر انگلیسی قرار گرفت که باعث استمرار این مناسبت شد.

شاید دوست داشته باشید