روزه نینوا یکی از مهم‌ترین روزه‌های آشوری‌ها به شمار می‌رود. در این سه روز (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) آشوری‌ها در کلیساها جمع می‌شوند و به دعا و روزه می‌پردازند. علت اصلی برگزاری این دعا، دو مورد متفاوت است که یکی از آن‌ها مربوط به قبل از مسیح و دیگری بعد از مسیح می‌باشد. یکی از […]

روزه نینوا یکی از مهم‌ترین روزه‌های آشوری‌ها به شمار می‌رود. در این سه روز
(دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) آشوری‌ها در کلیساها جمع می‌شوند و به دعا و
روزه می‌پردازند.

علت اصلی برگزاری این دعا، دو مورد متفاوت است که یکی از
آن‌ها مربوط به قبل از مسیح و دیگری بعد از مسیح می‌باشد.

یکی از کتب عهد
عتیق، کتاب یونس نبی (به آشوری یونن) می‌باشد که در آن در مورد چگونگی دعوت
خداوند از یونس به طرف شهر نینوا توضیحاتی نوشته شده است.

به نقل از کتاب
مذکور، یونس نبی از طرف خداوند مأموریت پیدا می‌کند تا به شهر نینوا برود و
آشوریان را نسبت به گناه بیدار نموده و آگاه سازد.

در مرحله نخست، یونس از
فرمان خدا سرپیچی نموده و به طرف دیگری می‌رود. ماهی بزرگ وی را بلعیده و
یونس از درون ماهی فریاد کمک و توبه به خدا سر می‌دهد.

پس از خروج از ماهی،
یونس به طرف شهر نینوا می‌رود و آشوری‌ها را موعظه می‌کند. آشوری‌ها با
شنیدن ندای یک انسان بیگانه ولی در قامت هدایت‌گر به سخنانش و سخنان خدا
لبیک گفته و توبه کرده و روزه می‌گیرند و خداوند آنان را از عذاب الهی نجات
می‌دهد.

به این خاطر آشوری‌ها هرساله و بیست روز قبل از روزه عید قیام و
به مدت سه روز روزه می‌گیرند و دعا و توبه می‌کنند.