کارگاه «اقتدار مذهبی زنان مسلمان» در ادینبرو

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از ed.ac.uk، این کارگاه دو روزه که پنج شنبه (۲۲ شهریور ۹۷ ) آغاز به
کار خواهد کرد، موضوع اقتدار و رهبری مذهبی و بورس تحصیلی زنان مسلمان را
مورد بررسی قرار خواهد داد.

افزایش رهبری مذهبی و بورس تحصیلی توسط زنان مسلمان در کشورهای غیراسلامی پدیده نوینی است که توجه عموم را به خود جلب کرده است.

افزایش فرصت برای زنان مسلمان جهت
تحصیلات تکمیلی در خارج و در اروپا و آمریکا این فرایند را تسهیل کرده و
باعث افزایش موسساتی شده است که توسط زنان مسلمان مدیریت می شوند.

علیرغم توجه عمومی به این موضوع،
تحقیقات آکادمیکی در این مورد محدود بوده و کارهای تطبیقی اندکی در مورد
بورس تحصیلی زنان مسلمان در اروپا و آمریکا انجام شده است.

در نتیجه این کارگاه میان رشته ای
تلاش دارد گفتگو و تبادل علمی را در مورد این موضوع تسهیل کند؛ آخرین مهلت
ارسال چکیده مقالات برای این کارگاه تا سوم آوریل (۱۴ فروردین) است.

منبع:‌ ایکنا
شاید دوست داشته باشید