تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اسلا‌م‌هراس‌ترین کشورهای اروپایی

اسلا‌م‌هراس‌ترین کشورهای اروپایی
به گزارش ادیان نیوز، به
نقل از پایگاه خبری wardnewsreview؛ اسلام‌هراسی در اروپا تاریخ طولانی
دارد اما دو حادثه تروریستی یازده سپتامبر و تیراندازی در دفتر مجله شارلی
ابدو که در سال ۲۰۱۵ در پاریس اتفاق افتاد، تاثیر زیادی در افزایش آن داشته
است.

بر اساس گزارش این پایگاه خبری،
ایتالیا، آلمان، بلژیک، هلند، مجارستان، اوکراین، دانمارک، اسپانیا، سوئد،
انگلیس و سوئیس یازده کشور اروپایی هستند که بیشترین تبعیض علیه مسلمانان و
بالاترین میزان اسلام‌هراسی را دارند.

در بین این کشورها ایتالیا قرار دارد که ۵۱ درصد از مردم آن با مهاجرت مسلمانان به این کشور مخالف هستند.

در آلمان ۵۳ درصد از مردم با افزایش
تعداد مهاجران مسلمان در این کشور موافق نیستند و از زمان حمله تروریستی به
فروشگاهی در برلین در کریسمس سال ۲۰۱۶ اسلام‌هراسی در آن روند افزایشی
داشته است.

نام بلژیک نیز با توجه به ممنوعیت حجاب در مدارس و مخالفت ۶۲ درصدی مردم آن با مهاجران مسلمان در این فهرست ثبت شده است.

منبع: ایکنا

شاید دوست داشته باشید