تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بوسنی و‌هرزگوین؛ پیوندگاه ادیان و مذاهب+عکس

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از
کانال تلگرام بالکان نامه؛ این موضوع از یک طرف موجب درگیری‌ها و تضادهایی
شده و از طرف دیگر نمونه‌های بارز مدارای دینی، همکاری قومی و زندگی مشترک
در طول زمان را شکل داده است.

در این منطقه جغرافیایی کوچک در طول تاریخ سه تمدن اروپای غربی در شکل
دین کاتولیک، بیزانس در شکل دین ارتدکس و امپراطوری عثمانی در شکل اسلام به
هم رسیدند.

مشهور است که دین در بعضی کشورها مانند بوسنی و‌هرزگوین، نقش تعیین
کننده در هویت ملی و قومی‌دارد. در این کشور، پیروان مسیحیت ارتدکس ملیت
صربی، پیروان مسیحیت کاتولیک ملیت کرواتی و پیروان اسلام ملیت بوشنیاکی
دارند.

بوسنی و‌هرزگوین؛ پیوندگاه ادیان و مذاهب+عکس

در بوسنی و‌هرزگوین تمام مؤلفه‌های فرهنگی دیگر مانند زبان و آداب و
رسوم می‌تواند مورد بحث قرار گیرد، اما دین مؤلفه فرهنگی و هویتی اصلی نزد
مردم است. نقش و اهمیت دین در جامعه بوسنی و هرزگوین به صورتی نمایان
می‌شود که اکنون با انتظارات بسیاری از دین‌داری و نقش آن در امور مهم
زندگی مردم روبه رو هستیم.  بوسنی و هرزگوین طی دو دهه گذشته با بازگشت قوی
دین در فضای عمومی مواجه بوده و دین دیگر محدود به حوزه خصوصی نمی‌شود.

بوسنی و‌هرزگوین؛ پیوندگاه ادیان و مذاهب+عکس

دین در بوسنی و هرزگوین رسالت هویتی، فرهنگی و سیاسی به خود می‌گیرد. در
این کشور موارد زیادی وجود دارند که نمادهای دینی نشانه هویت قومی- مذهبی و
حتی نشانه‌مند است. صلیب، هلال ماه و ستاره، ستاره داوود و شیوه لباس
پوشیدن، نمادهایی هستند که معمولا به عنوان نشان هویت دینی و قومی دربوسنی و
هرزگوین استفاده می‌شود.

در سال‌های بعد از جنگ،  بوسنی و هرزگوین شاهد احیاء زیارت و تجمعات
دینی بود. بسیاری از مراسم دینی که در رژیم کمونیستی کم فروغ شده بودند،
بعد از فروپاشی دوباره برقرار شدند.

بوسنی و‌هرزگوین؛ پیوندگاه ادیان و مذاهب+عکس

میان پیروان سه دین بزرگ در بوسنی مکان‌هایی وجود دارند که از جایگاه و
قداست خاصی برخوردارند. همه این مکان‌ها مربوط به وقایع و اشخاص برجسته در
گذشته هستند و امروز به زیارتگاه و محل تجمع صدها هزار و حتی میلیون ها نفر
تبدیل می‌شوند. این زیارتگاه‌ها نقش مهمی در فرهنگ دینی و مردمی دارند.
مراسم و تجمعات دینی از آنجایی که افراد زیادی دور یکدیگر جمع می‌کند،
تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارند و به شیوه‌ای نمایانگر
همبستگی دینی و اعتقادات مردم محسوب می‌شوند.

بوسنی و‌هرزگوین؛ پیوندگاه ادیان و مذاهب+عکس

بوسنی و‌هرزگوین؛ پیوندگاه ادیان و مذاهب+عکس

منبع: ایکنا

شاید دوست داشته باشید