دولت هند به منظور تخریب منزل ۲۰۰ مسلمان ساکن در یک شهرک حاشیه شهر، به آنان دستور تخلیه منازل را صادر کرد.

به گزارش ادیان نیوز به نقل از داون نیوز، دولت دهلی‌نو با هدف
تخریب منازل بیش از 200 مسلمان که در حاشیه شهر بیلی چارانا ستواری زندگی می کنند به
مردم دستور تخلیه منازلشان را صادر کرد.

مسلمانان منطقه با انتقاد از این تصمیم هند اعلام کرده اند که
سال ها است خانه و کاشانه آنها دراین منطقه قرار دارد و بی سرپناه شدنشان اوضاع را
برای آنان سخت تر خواهد کرد.

آنها بر این باورند که هند با هدف تحت فشار قرار دادن مسلمانان
در کشمیر اشغالی و مجبور کردن آنان به مهاجرت اقدام به این کار کرده است.

پیش از این نیز رهبران آزادیخواه کشمیری درخصوص توطئه هند برای
تغییر جمعیت کشمیر اشغالی هشدار داده بودند.

مردم کشمیر مدت ها است علیه سیاست های جدید هند که علیه آنان
اجرا می شود اعتراض می کنند و هر بار با سرکوب نظامیان هندی مواجه می شوند.

با افزایش اعتراض مردمی در کشمیر تعداد عملیات های نیروهای نظامی
نیز افزایش یافته و تنها در مات اوت بیش از 35 مسلمانان توسط شلیک مستقیم گلوله نظامیان
هندی به شهادت رسیده اند.

این در حالی است که طی همین ماه بیش از 483 نفر نیز بر اثر شلیک
گاز اشک آور و تفنگ های ساچمه ای زخمی شده اند.

فعالیت های مسلحانه برخی گروه‌هایی آزادیخواه از سال 1989 آغاز
شده است و آنها خواهان جدا شدن کشمیر از هند هستند.

هند طی 28 سال اخیر 98 هزار نفر را در کشمیر کشته و باعث مفقود
الاثر شدن 10 هزار نفر دیگر شده است.

گفتنی است مردم کشمیر اشغالی بارها از مجامع بین المللی خواسته
اند با ورود به این مسئله باعث حل همیشگی آن شوند.

منبع: تسنیم