تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مسیحیان خاورمیانه همیشه با صلح در کنار مسلمانان زندگی کرده اند

به گزارش
ادیان‌نیوز؛ نشستی با موضوع «آزادی از بند ظلم: اقلیت های دینی مسیحی، تعدد دینی» در
حاشیه فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد.

در این
نشست اسقف پل ریچارد گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان حضور داشت که در سخنان خود با
اشاره به رنج ها و مشکلات مسیحیان در خاورمیانه گفت: جمعیت مسیحیان در کشورهای خاورمیانه
در سال های اخیر رو به کاهش گذاشته است به گونه ای که مسیحیان خاورمیانه در معرض خطر
نابودی قرار دارند.

وی افزود:
مسیحیان حق دارند با آزادی و صلح زندگی کنند به ویژه با توجه به اینکه این مسیحیان
در آبادانی جوامع خاورمیانه که در آن زندگی می کنند سهیم بوده اند و نقشی اساسی در
دفاع از فرهنگ منطقه داشته اند و از سوی دیگر مسیحیان و مسلمانان خاورمیانه همیشه با
صلح و دوستی در کنار هم زندگی کرده اند.

منبع:
خبرگزاری حوزه

شاید دوست داشته باشید