جان باختن ۳۴ دانشجو در کلیسایی در اندونزی

به
گزارش ادیان‌نیوز، به گفته مقامات اندونزی، این دانشجویان برای شرکت در یک سمینار تعلیمی
کتاب مقدس به منطقه کوهستانی سیگی بیرومانرو سفر کرده بودند.

به گفته
بی بی سی، تا کنون مقامات اندونزی به طور تأیید کرده‌اند که بیش از
۸۴۰ نفر در زمین لرزه و سونامی روز جمعه جان خود را از دست
داده‌اند اما آمار غیررسمی از کشته شدن بیش از یکهزار تن حکایت دارد. با رسیدن امدادگران
به مناطق دورافتاده اندونزی، بیم آن می‌رود که آمار قربانیان افزایش یابد.

به گزارش
سازمان ملل، نزدیک به دویست هزار تن نیز در اثر این حادثه بیخانمان شده‌اند و دولت
و سازمان‌های بین‌المللی می‌کوشد نیاز فوری آنها به غذا، آب و سرپناه را فراهم آورند.

شاید دوست داشته باشید