به گزارش ادیان نیوز، شایان مصلح چند روزی در تمرینات پرسپولیس غیبت داشت و همین مساله باعث شد تا خیلی ها این موضوع را به حواشی اخیرش ربط دادند. حالا وی در بیانیه ای به توضیح ماجرا پرداخته است.  

به گزارش ادیان نیوز، شایان مصلح چند روزی در تمرینات پرسپولیس غیبت داشت و همین مساله باعث
شد تا خیلی ها این موضوع را به حواشی اخیرش ربط دادند. حالا وی در بیانیه
ای به توضیح ماجرا پرداخته است.

شایان مصلحی مدافع پرسپولیس