زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز و به نقل از ارم نیوز، مقامات این کشور دلیل صدور چنین تصمیمی را مرتبط با شناسایی هویت فرد دانسته اند و گفته اند که پوشیدن برقع شناسایی هویت فرد را دچار مشکل می کند. براساس این گزارش، از سال ۱۹۹۲میلادی دو جریان تند رو و معتدل در الجزایر وجود دارد […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز و به نقل از ارم نیوز، مقامات این کشور دلیل
صدور چنین تصمیمی را مرتبط با شناسایی هویت فرد دانسته اند و گفته اند که
پوشیدن برقع شناسایی هویت فرد را دچار مشکل می کند.

براساس این گزارش، از سال ۱۹۹۲میلادی دو جریان تند رو و معتدل در
الجزایر وجود دارد که اقلیت سلفی ها جریان تندروی این کشور را تشکیل می
دهند.

بیشتر زنان الجزایری برقع نمی پوشند اما این تصمیم به احتمال زیاد با انتقاد اقلیت سلفی این کشور روبرو خواهد شد.

منبع: شفقنا