زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه به گزارش ادیان نیوز،به نقل از رویترز، با وجود صدور رای دادگاه عالی هند مبنی بر صدور مجوز ورود زنان به معبد مقدس هندوها به نام ساباریمالا، مردان تندرو در این محل تجمع کرده و جلوی ورود زنان را گرفتند. پلیس نیز وارد ماجرا شد و چندین نفر را دستگیر کرد. یکی از حاشیه‌های جالب […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز،به نقل از رویترز، با وجود صدور رای دادگاه
عالی هند مبنی بر صدور مجوز ورود زنان به معبد مقدس هندوها به نام
ساباریمالا، مردان تندرو در این محل تجمع کرده و جلوی ورود زنان را گرفتند.
پلیس نیز وارد ماجرا شد و چندین نفر را دستگیر کرد.

یکی از حاشیه‌های جالب این رخداد، تجمع زنان در کنار معبد مقدس و تلاش یکی از آنان برای خودکشی بود.

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

جنجال بر سر ورود زنان به یک معبد

منبع: شفقنا