زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه به گزارش ادیان ‌نیوز، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، درپی اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا علیه ملت ایران، نامه ای خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان نوشت. در دامه تصویر نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس را مشاهده می کنید. پاپ سال آینده آرشیو پیوس […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس
به گزارش ادیان ‌نیوز، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، درپی اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا علیه ملت ایران، نامه ای خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان نوشت.
در دامه تصویر نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس را مشاهده می کنید.
نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس
عکسی دردناک از «شیخ ابراهیم زکزاکی»