زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه حضرت محمد بن عبدالله(ص) پیامبر گرامی اسلام در این روز پس از 23 سال دعوت مردم به توحید و دوری از شرک، در شهر مدینه رحلت کرد و در منزلش به خاک سپرده شد. ایشان به عنوان آخرین رسول الهی در شهر مدینه به پیامبری مبعوث شده بود. پس از رحلت ایشان بر سر جانشینی‌شان […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

حضرت محمد بن عبدالله(ص) پیامبر گرامی اسلام در این روز پس از 23 سال دعوت مردم به توحید و دوری از شرک، در شهر مدینه رحلت کرد و در منزلش به خاک سپرده شد.

ایشان به عنوان آخرین رسول الهی در شهر مدینه به پیامبری مبعوث شده بود.
پس از رحلت ایشان بر سر جانشینی‌شان در میان مسلمانان اختلاف ایجاد شد.