زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه امام دوم شیعیان، امام حسن مجتبی(ع)، نواده پیامبر اکرم(ص) و فرزند امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در شهر مدینه چشم به جهان گشود. آن حضرت پس از پدرش امام علی(ع) به خلافت رسید، اما به دلیل خیانت برخی سران سپاهش تن به صلح با معاویه داد. امام حسن مجتبی(ع) با خدعه معاویه و به دست […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

امام دوم شیعیان، امام حسن مجتبی(ع)، نواده پیامبر اکرم(ص) و فرزند امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در شهر مدینه چشم به جهان گشود.
آن حضرت پس از پدرش امام علی(ع) به خلافت رسید، اما به دلیل خیانت برخی سران سپاهش تن به صلح با معاویه داد.
امام حسن مجتبی(ع) با خدعه معاویه و به دست همسرش مسموم و به شهادت رسید و به دلیل فضای سیاسی آن زمان، به جای دفن در جوار پیامبر(ص) در قبرستان بقیع مدفون گشت.