کتاب «در پی سرچشمه‌های ادیان» نوشته میرچا الیاده با ترجمه مینا غرویان توسط نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از مهر،
کتاب «در پی سرچشمه‌های ادیان» نوشته میرچا الیاده، اسطوره‌شناس و دین‌پژوه رومانیانی
است که از دانشگاه‌ها و مراکز متعدد علمی دکترای افتخاری دریافت کرد. از دیگر آثار
او تاریخ اندیشه‌های دینی (
۳جلد)، تصاویر و نمادها، اسطوره و واقعیت، هنر اسرارآمیز و … هستند.

در یادداشت پشت جلد کتاب آمده است:
«اگر ذهن انسان کاملاً متقاعد نشده بود که چیزهای واقعی غیرقابل تقلیلی در جهان
وجود دارد، آنگاه چه کارکردی می‌توانست داشته باشد؛ و غیرممکن است بتوان تصور کرد
که چگونه آگاهی بدون ارجاع معنی به محرک‌ها و تجربه‌های بشر می‌توانست، شکل بگیرد.
آگاهی از یک جهان واقعی و معنادار، رابطه تنگاتنگ با کشف امر مقدس دارد. از خلال
تجربه مقدس است که ذهن انسان اختلاف میان آنچه خود را به‌منزله واقع، قدرتمند، غنی
و معنادار آشکار می‌کند و آنچه چنین کیفیاتی را ندارد، یعنی جریان پرشتاب آشوبناک
و خطرناک اشیا، نمودها و ناپدیدی بی‌معنایشان را دریافته است.»

کتاب «در پی سرچشمه‌های ادیان» نوشته
میرچا الیاده با ترجمه «مینا غرویان» نیز در
۲۸۰ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در بنگاه
ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

انتهای پیام/م