تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کلیسای مسیح در ادوار تاریخی

به گزارش ادیان‌نیوز، کتاب « کلیسای مسیح در ادوار تاریخی» اثر محمد
مددپور است. موضوع اصلی این کتاب را بررسی تاریخی تفکرات و عقاید مسیحی و به طور کلی
و در نام عمومی آن کلیسای مسیح شکل می‌دهد.

این کتاب به مطالعهٔ مسیحیت در سه دورهٔ «پاگانیسم (شرک) و کاسمولوژیسم
یونانی ـ دومی» ، «تئیسم (خدامداری) و تئولوژیسم مسیحی» و «اومانیسم (بشر انگاری) و
فرهنگ دنیوی جدید غرب» اختصاص دارد که در آن تاریخ تحولات کلیسای مسیح در ادوار تاریخی
بررسی می‌شود.

کتاب در سه فصل فهرست بندی شده
که در فصل اول به دوران ظهور مسیح در فصل دوم به اوضاع و احوال تاریخی کلیسا و تفکر
مسیحی در قرون وسطی و دوران جنگ‌های صلیبی و دادگاه‌های تفتیش عقاید پرداخته شده و
در فصل سوم موضوعات نهضت رنسانس و نهضت اصلاح دینی و منحل شدن تفکر دینی در اومانیسم
بررسی می‌شود.

این کتاب مملو از اصطلاحات تاریخی،
فلسفی و علمی است و مطالعه آن برای مخاطب عام روان نخواهد بود.

در بخش
پایانی این کتاب می‌خوانیم:

«تکنولوژی جدید نیز در دست دموکراسی‌های غربی چون وسیله‌ای است برای ارضای
شهوات نفوس اماره اربابان سیاست و اقتصاد اکنون سراب آزادی از خدا، انبیاء، اولیاء،
سعادت شیطانی (افتادگی در سوء مصرف جهان)، بشری با عقل معاش و مقصدالاقصی و غایت القصوی
فرهنگ و مدنیت دنیوی جدید بالتمام به تحقق پیوسته است و تا آنجا پیشرفته که جهان امروز
مصداق بارز آیه شریفه “ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس”
شده است.»

انتهای پیام/م

شاید دوست داشته باشید