آیین مذهبی عبور اسب‌ها از آتش در اسپانیا + تصاویر

به گزارش ادیان نیوز به نقل از رویترز، مردم
منطقه سنت بارتلومی در اسپانیا اسب‌های خود را از میان آتش عبور می‌دهند تا پاک شوند.

این مراسم قرن‌ها است در اسپانیا انجام می‌شود. بر اساس یک تفکر قدیمی،
آنتونی قدیس، حامی حیوانات بود و مردم این روستا معتقدند چنین مراسمی اسب‌هایشان را
پاک کرده، از آن‌ها تا سال آینده حفاظت می‌کند.

به تصاویر رویترز از عبور اسب‌ها از میان آتش توجه کنید.

آیین مذهبی عبور اسب‌ها از آتش در اسپانیا + تصاویر

آیین مذهبی عبور اسب‌ها از آتش در اسپانیا + تصاویر

آیین مذهبی عبور اسب‌ها از آتش در اسپانیا + تصاویر

آیین مذهبی عبور اسب‌ها از آتش در اسپانیا + تصاویر

آیین مذهبی عبور اسب‌ها از آتش در اسپانیا + تصاویر

ترجمه: شفقنا

شاید دوست داشته باشید