تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها

به گزارش ادیان نیوز به نقل از رویترز، میلیون‌ها هندو خود را به کرانه
رود گنگ رسانده تا اعمال مذهبی خود را در این نقطه به‌جای آورند.

هندوها در یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی جهان خود را در رود گنگ شستشو
می‌دهند.

«شاهی سنان» یا آب‌تنی بزرگ مراسمی است که میلیون‌ها هندو را از سراسر
هند و جنوب آسیا به کنار رود گنگ می‌کشاند تا آنجا غسل کنند.

این مراسم که در شهر الله‌آباد برگزار می‌شود تا پایان ماه مارس- اوایل
فروردین- ادامه دارد.

به تصاویر رویترز از این مراسم مذهبی هندوها توجه کنید.

تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
تصاویر رویترز از بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی هندوها
ترجمه: شفقنا