یک کتاب افشاگرانه در مورد تمایلات همنجس‌خواهی در دستگاه کلیسا در آستانه انتشار است. انتظار می‌رود انتشار این کتاب ابعاد نامکشوف همجنس‌گرایی در نهاد کلیسا را روشن‌تر کند.

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از سی‌ان‌ان؛
فردریک مارتل نویسنده فرانسوی به زودی کتابی در مورد همجنس‌بازی در واتیکان منتشر خواهد
کرد. او می‌گوید طی تحقیقاتش در این مورد فهمیده که همجنس‌گرایی در دستگاه واتیکان آنچنان
گسترده و فراگیر است که از ۲۰ کشور جهان و با ۸ زبان مختلف، همجنس‌گرا در آن وجود دارد.
کتاب مارتل قرار است روز ۲۱ فوریه منتشر شود.

این نویسنده فرانسوی برای تهیه کتابش از
۱۵۰۰ منبع معتبر از جمله ۴۱ کاردینال، ۵۲ اسقف و ۴۵ مقام فعلی و سابق واتیکان استفاده
کرده است. خود مارتل مدعی است همجنس‌گرایی به میزان بیش از ۸۰ درصد در اعضای واتیکان
وجود دارد که البته این ادعا نیازمند بررسی است.

این میزان از تمایل به همجنس‌بازی در واتیکان
درحالی است که پاپ بارها مخالفت خود با این موضوع را اعلا کرده  حتی یک بار از والدینی که فرزندانی همجنس‌باز دارند
خواست، آنها را به روانشناس معرفی کنند. / 
شفقنا

امتهای پیام/ ب