نشست پنجم از سلسله نشست‌های علمی همایش الگوی زندگی عفیفانه برگزار می‌شود

به گزارش ادیان‌نیوز، نشست پنجم از سلسله نشست‌های علمی همایش الگوی زندگی عفیفانه با موضوع عفاف
جنسی در اسلام و مسیحیت با ارائه دکتر
لزولیت عابد استاد مطالعات اسلامی دانشگاه وین و دکتر محمدتقی انصاری‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه
ادیان و مذاهب قم در دانشگاه برگزار می‌شود.

زمان: چهارشنبه
15 اسفند ساعت 11 دانشگاه ادیان قم