نشست پنجم از سلسله نشست‌های علمی همایش الگوی زندگی عفیفانه برگزار می‌شود
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان‌نیوز، نشست پنجم از سلسله نشست‌های علمی همایش الگوی زندگی عفیفانه با موضوع عفاف
جنسی در اسلام و مسیحیت با ارائه دکتر
لزولیت عابد استاد مطالعات اسلامی دانشگاه وین و دکتر محمدتقی انصاری‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه
ادیان و مذاهب قم در دانشگاه برگزار می‌شود.

زمان: چهارشنبه
15 اسفند ساعت 11 دانشگاه ادیان قم