تئوریزه کردن تجزیه طلبی در شبکه وهابی سعودی کلمه

به گزارش ادیان‌نیوز، شبکه تجزیه طلب سعودی
وهابی کلمه که با ایجاد برنامه‌هایی تلاش می‌کند گفتمان تجزیه طلبی را در ایران
حاکم کند و سخن از استقلال مناطق مختلف ایران از جمله سیستان می‌زند در سخنانی
بیان داشت: نمی‌توان به کسی که تجزیه طلب است گفت خائن. وی برای توجیح این سخن سعی
می‌کند نمونه‌هایی از تجزیه طلبی در کشورهای دیگر را مثال بزند و بدین وسیله تحزیه
طلبی را تئوریزه کند
.

گفتنی است، این شبکه با ایجاد برنامه مخصوصی به نام «سیمای بلوچستان»،
تجزیه منطقه بلوچستان را در دستور کار قرار داده و از این منطقه به عنوان یک کشور
مستقل نام می‌برد./جام‌نیوز

انتهای پیام/ر

شاید دوست داشته باشید