نشست علمی «مطهری و تکثر ادیان» با سخنرانی دکتر یوسف دانشور نیلو برگزار می‌شود.

به گزارش ادیان‌نیوز؛ در چهلیمن سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، نشست
علمی «مطهری و تکثر ادیان» با همکاری بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری و دانشگاه ادیان
و مذاهب برگزار می‌شود.

نشست مزبور با سخنرانی دکتر یوسف دانشور نیلو، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1398
ساعت 11:30 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌گردد.

انتهای پیام/م