کتاب اقدس؛ اُمّ الکتاب یا بزرگترین چالش بهائیت؟

سران بهائیت ضمن اعتراف به اصلاح کتاب اقدس یا اُمّ الکتاب فرقه‌ی خود، اجازه‌ی ترجمه‌ی کامل و صحیح آن را به سایر زبان‌ها (خصوصاً زبان فارسی) نمی‌دهند. از این‌رو فرانچسکو فیچیکیا علّت چنین رویکردی را گفته‌های منافی با شعارهای عوام‌فریب بهائیت دانسته و از کتاب اقدس با عنوان خاری در چشم تشکیلات بهائیت یاد کرده است.

0

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، آثار و گفته‌های پیامبرخوانده‌ی بهائیت به دلیل عدم نشأت از ریشه‌ای الهی، سرشار از غلط‌های فراوان نگارشی و محتوایی بوده‌اند. لذا پیشوایان بهائیت بارها مجبور به اصلاح آن‌ها شده‌اند.

از این‌رو کتاب اقدس به عنوان اُمّ الکتاب بهائیان [۱] نیز از این اصلاحات مستثنی نبوده؛ همچنان که در یکی از اعترافات به اصلاح سیاه‌مشق‌های پیامبرخوانده‌ی بهائیت که در رساله پرسش و پاسخ کتاب اقدس آمده، می‌خوانیم: «بسیاری از الواح نازل شد و همان صورت اولیه من دون مطابقه و مقابله به اطراف رفته لذا حسب الأمر به ملاحظه آن‌که مغرضین را مجال اعتراض نماند مکرر در ساحت اقدس قرائت شد و قواعد قوم در آن اجرا گشت».[۲]

اما مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم شوقی افندی به عنوان اولین ولی‌امر بهائیت، به بهانه‌های واهی، حتی اجازه‌ی ترجمه‌ی اُمّ الکتاب بهائیت (که از اصلاحات فراوان گذشته) را به زبان فارسی (یعنی زبان مادری مدعی پیامبری بهائیت) نمی‌دهد: «ترجمه آثار عربیّه به لغت نورا (فارسی) مَمدوح و مقبول نه. علی‌الخصوص احکام کتاب اقدس و…».[۳]

از این‌رو فرانچسکو فیچیکیا [۴]، در بررسی علّت این حکم، سُستی و پوچی کتاب اقدس و همچنین مخالفت بندهای آن با شعارهای عوام‌فریب بهائیت را علّت منع انتشار این کتاب معرفی و از کتاب اقدس با عنوان بزرگ‌ترین چالش بهائیت یاد نموده است.

از نظر فیچیکیا، کتاب اقدس مجموعه‌ای از قواعد سخت، پیچیده، عجیب و غریب است که متعلق به شرق باستان، نامفهوم و به طورکلی مجموعه‌ای از قوانین طاقت‌فرسا است. به نظر او کتاب اقدس به دلیل وجود قوانین ضد اخلاق در بخش احکام و حدود، احکام نابرابر ارث، اختیار دو همسری، نادیده گرفتن آزادی‌های اجتماعی؛ در راستای اهداف تبلیغاتی تشکیلات بهائیت، حتی در غرب هم به طور کامل چاپ نشده است.

وی معتقد است حتی عبدالبهاء در فعالیت‌های تبلیغی خود در اروپا و آمریکا، ناچار شد که تعالیم پیامبرخوانده‌ی بهائیت در کتاب اقدس را پنهان نگه دارد. فیچیکیا بیان می‌کند به خاطر همین دلایل است که کتاب اقدس از بهائیان جدید پنهان نگه داشته و هیچ‌گونه مانور تبلیغاتی روی آن داده نمی‌شود. وی در تحلیل نهائی خود بیان می‌کند که کتاب اقدس همچون خاری در چشم تشکیلات جهانی بهائیت است.[۵]

پی‌نوشت:
۱- همچنان که اشراق خاوری (مبلّغ سرشناس بهائیت)، از این کتاب با عنوان اُم کتاب یاد کرده است: ر.ک: فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، تهران: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، ۱۳۴ بدیع، ج ۱، ص ۱۶۱٫
۲- حسینعلی نوری، اقدس (رساله سؤال و جواب)، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۶۰-۵۹، سؤال ۵۷٫
۳- پیام آسمانی، نشریّه ماهانه محفل روحانی ملّی فرانسه برای بهائیان ایران، انتشارات پیام بهائی، نوامبر ۱۹۸۸، نشر دوم، ج ۱، ص ۱۰۹٫
۴- نویسنده‌ای آلمانی زبان متولد سال ۱۹۴۶، در سال ۱۹۷۱ م به عضویت محفل بهائی سوئیس درآمد که پس از انتقاد به اعتقادات و تشکیلات بهائیت در سال ۱۹۷۴ م طرد روحانی شد.
۵- ر.ک: فرانچسکو فیچیکیا، آیا بهائیت دین جهانی در آینده است؟، فصل سوم، ص ۱۴۹-۱۶۰ / فصل هفتم «تعالیم اجتماعی و اخلاقی در بهائیت»، ص ۲۵۱/ فصل هشتم، ص ۲۸۳-۲۹۳ / فصل دهم، ص ۴۳۰٫

شاید دوست داشته باشید