تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نقش و کارکرد دین و معنویت در سلامت روانی

این پژوهش با هدف بررسی نقش دینداری و معنویت در سلامت روانی به ابعاد مختلف آن می پردازد.

چکیده مقاله:
در سال های اخیر مدیران و سرپرستان به جایگاه معنویت در سازمان ها به گونه ای فزاینده توجه کرده اند. سازمان بهداشت جهانی نیز، در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره دارد.

در جهان امروز توجه به سلامت روانی نیروی انسانی، به مثابه محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان، بیش از پیش محسوس است و اندیشه توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت این عامل، یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می شود.

با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر بر سلامت روانی معنویت و دینداری است، این پژوهش با هدف بررسی نقش دینداری و معنویت در سلامت روانی به ابعاد مختلف آن می پردازد.

روش تحقیق : روش تحقیق حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی و با استفاده از تحقیقات، کتب، اسناد و منابع کتابخانه ای مرتبط تدوین شده است.

یافته های تحقیق : در جامعه دینی، نیز انسجام اجتماعی و کاهش و پیشگیری از جرم را در پی دارد. همچنین دین و باورهای دینی سبک های مقابله ای افراد را در برابر مشکلات تقویت می کند و با استفاده از کارکردهای معنویت در ارتباط دادن انسان به خداوند، به مثابه منبع آرامش، کارکنان را از تنش، استرس و آسیبهای روزمره دور می کند.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که دین و معنویت از طریق ایجاد یک نظام نگری مناسب و ایده آل، زمینه را برای آرامش روان فراهم می سازد. همچنین دین داری و معنویت در سطح فردی ، خشنودی و رضایت از زندگی را به دنبال دارد.

به خواندن ادامه دهید

گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه