ارمغان تمدن غرب برای انسان معاصر (غیر از تنش‌ها، فشارهای روانی، بحران‌های اقتصادی، مشکلات زندگی ماشینی) تحمل سایه شوم نومیدی و یاس در جزء جزء زندگی بشر مدرن است. انسان معاصر همه درها را بسته می‌بیند. به هر جا می‌نگرد جای پای جنگ و تجاوز و آدم کشی نمایان است. در نگاه انسان مدرن، «فنا […]
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، ارمغان تمدن غرب برای انسان معاصر (غیر از تنش‌ها، فشارهای روانی، بحران‌های اقتصادی، مشکلات زندگی ماشینی) تحمل سایه شوم نومیدی و یاس در جزء جزء زندگی بشر مدرن است.

انسان معاصر همه درها را بسته می‌بیند. به هر جا می‌نگرد جای پای جنگ و تجاوز و آدم کشی نمایان است. در نگاه انسان مدرن، «فنا و نابودی» سوغات بعدی تمدن غرب است که هر آن، ممکن است در قالب یک «جنگ فراگیر» خود را نشان دهد.

در چنین فضایی ندای صلح و معنویت، مشتریان فراوانی دارد؛ چرا که نیاز محسوس به «امیدواری» و در مرحله بعد «آرامش» در صدر نیازمندیهای روحی انسان‌هاست. این ندا هرچند ضعیف و کم رمق، میتواند ناباورانه نگاه‌ها را به سوی خود جذب کند.

اگر هم منادی چندان باوری به اقدام خود نداشته باشد بازهم می‌تواند عامل «خوش بینی» واقع شود. از این رو در دهه های گذشته شاهد بروز و ظهور قارچ‌واره عرفان‌ها و معنویت‌های دروغین هستیم که هر یک مدعی رسیدن به سعادت و آرامش هستند.

  • منبع خبر : روشنگر