تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آغاز سال جدید صابئین مندایی اهواز در کنار کارون

به گزارش ادیان نیوز؛ پیروان آیین مندائی ۲ روز آغازین سال نو خود را «دهوا ربّا» به معنی عید بزرگ می‌نامند.

صابئین قبل از عید بزرگ به نظافت خانه‌های خود می‌پردازند و برخی از آن‌ها دو روز قبل از عید (مصادف با ۲۷ تیر) مراسم غسل تعمید را در ساحل شرقی کارون انجام می‌دهند و بعد از آن اعتکاف ۳۶ ساعته خود را آغاز می‌کنند.

شاید دوست داشته باشید