تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مطالعه جدید نشان داد: آلمانی‌ها تنها نسبت به اسلام سوء برداشت دارند

به گزارش ادیان نیوز به نقل از trtworld، یک مطالعه جدید نشان می دهد که مردم آلمان نسبت به تمامی ادیان مدارا نشان می دهند، به غیر از دین اسلام. این مطالعه که توسط بنیاد برتلزمان انجام  گرفته نشان می دهد که آلمانی ها مدارا و تحمل مذهبی را نسبت به تمامی ادیان نشان نمی دهد و نیمی از آلمانی ها نسبت به اسلام  سوءبرداشت دارند و این دین را یک تهدید فرض می کنند.

محققان بنیاد مذکور به این نتیجه رسیده اند که ۸۷% مصاحبه شوندگان به صورت عادی نسبت به ادیان دیگر جهانی به جز اسلام مدارا دارند و تنها یک سوم جمعیت مردم آلمان، اسلام را غنی سازی برای جامعه تلقی می کنند. و اکثریت آن ها مسیحیت، یهودیت، هندویسم و بودایسم را غنی سازی اجتماعی می دانند. در این میان نیمی از مصاحبه شوندگان اسلام را تهدید فرض می کنند. این مطالعه آلمانی با نام «تنوع ایدئولوژیک و دموکراسی» براساس آخرین اطلاعات و داده های جمع آوری شده توسط این بنیاد در سال ۲۰۱۷ انجام گرفته است و یک نظرسنجی جدید نیز امسال به تحقیقات آن اضافه شد که ۱ هزار آلمانی دیگر نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند.

این بنیاد تعامل دینی، کثرت گرایی مذهبی و عقیدتی و فرهنگ- سیاسی و نقش آن در دموکراسی در آلمان – و همچنین در برخی از کشورهای همسایه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

یاسمین المنور از اساتید محقق این تحقیق می گوید: در اینجا تنها اقلیتی از شهروندان هستند که نفرت ضداسلامی نشان می دهند و دیدگاه هایی چون توقف مهاجرت مسلمانان را دارند. در این میان خطر واقعی برای جامعه دگماتیسم مذهبی و جهان بینی های بسته محسوب می شوند.

المنور بر این باور هستند که یکی از دلایل تصویر منفی موجود علیه اسلام، بحث های اجتماعی خبرگزاری های غربی و گزارش های رسانه ای در سال های اخیر می باشد.

شاید دوست داشته باشید

نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.