تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

0

ادیان نیوز – ردنا: مکه مکرمه این روزها صحنه حضور زائرانی از سراسر جهان است که برای ادای مناسک حج وارد این شهر می شوند. حضور اقوام، رنگ‌ها و نژادهای گوناگون با زبان‌های مختلف در مسجدالحرام زیبایی خاصی دارد. هیچ لحظه‌ای از شبانه‌روز در اطراف خانه خدا خالی از جمعیت نیست.

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

 

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

حال و هوای این روزهای مکه مکرمه/ گزارش تصویری

شاید دوست داشته باشید