زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه یک مرکز اسلامی در فلوریدا، اردوی تابستانی را برای کودکان مسلمان به منظور آشنایی با اصول و آموزه های اسلامی برگزار می کند.

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز (ردنا) به نقل از الالوکه، مرکز اسلامی در شهر گینزویل در ایالت فلوریدا، اردوی تابستانی را برای کودکان مسلمان شش تا ۱۲ سال برگزار می کند و در این اردوی تابستانی اصول و آموزه اسلامی را به آنها آموزش می دهند.

این اردوی تابستانی میزبان نزدیک به ۲۰ کودک در هر هفته است. این اردو از ماه می آغاز و تا پایان آگوست ادامه خواهد داشت.

این اردو به همت مرکز اسلامی الهدی و مرکز اسلامی گینزویل برگزار می شود.

فعالیت های این اردو شامل فعالیت های اسلامی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و مسابقات و سایر فعالیت هاست.

«عمار عطیه» یکی از اعضای مرکز اسلامی الهدی، گفت:  در طول ۱۳ سال گذشته، این اردوی تابستانی از اهمیت زیادی در تدوین حکایت و داستان مثبت اسلامی و تعامل بین کودکان مسلمان برخوردار بوده است.

عطیه ادامه داد: مهم است که کودکان مسلمان بایکدیگر آشنا شوند و افکار و آموزش ها و ارزش ها را با یکدیگر مبادله کنند به خصوص جوانان و کودکان مسلمان در غرب. این اردو اسلامی، فرصت بی نظیر و شگفت انگیزی برای استفاده از تعطیلی تابستانی است.

شبستان/۴۴