تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ربیعی: پمپئو نه جامعه ایران را می شناسد نه تاریخ می داند

ادیان نیوز- علی ربیعی در توییت خود نوشت: «پمپئو نه جامعه ایران را می شناسد که شهروندان یهود جایگاه خاص خود را در آن دارند، نه تاریخ می داند که شهروندان یهودی ما در همه قرون اسلامی و پیشا اسلامی آیین های دینی خود را در کمال آزادی به جا می آورند.»

0

شفقنا- علی ربیعی در توییت خود نوشت: «پمپئو نه جامعه ایران را می شناسد که شهروندان یهود جایگاه خاص خود را در آن دارند، نه تاریخ می داند که شهروندان یهودی ما در همه قرون اسلامی و پیشا اسلامی آیین های دینی خود را در کمال آزادی به جا می آورند.»

شاید دوست داشته باشید