زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه ادیان نیوز- علی ربیعی در توییت خود نوشت: «پمپئو نه جامعه ایران را می شناسد که شهروندان یهود جایگاه خاص خود را در آن دارند، نه تاریخ می داند که شهروندان یهودی ما در همه قرون اسلامی و پیشا اسلامی آیین های دینی خود را در کمال آزادی به جا می آورند.»

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

شفقنا- علی ربیعی در توییت خود نوشت: «پمپئو نه جامعه ایران را می شناسد که شهروندان یهود جایگاه خاص خود را در آن دارند، نه تاریخ می داند که شهروندان یهودی ما در همه قرون اسلامی و پیشا اسلامی آیین های دینی خود را در کمال آزادی به جا می آورند.»