دومین دوره از طرح قرآنی موسسه «امامین جوادین(ع)» باهدف پرورش استعدادهای قرآنی پسران جوان در بصره آغاز می شود.

به گزارش ادیان نیوز (ردنا) به نقل از qafqn، موسسه خیریه قرآنی «امامین جوادین(ع)» در بصره، در روزهای آتی دومین دوره طرح رشد قرآنی جوانان را برگزار می کند.

این طرح با هدف پرورش استعداد های قرآنی در استان بصره انجام می گیرد. این طرح شامل درس هایی درباره احکام قرائت، صوت، مقام ها، لحن ادا، ابتهال دینی، اخلاق، عقیده، فقه، تفسیر قرآن و تدبر آن است که با نظارت استادان دانشگاهی و حوزوی از داخل و خارج استان بصره صورت می گیرد.

مدیریت این طرح، همه وسایل حمل و نقل، اسکان، غذا، بازدید عتبات مقدسه و سفرهای تفریحی را برعهده می گیرد. این طرح، به طور شبانه روزی با دروس صبح و عصر و یک سیستم برنامه ریزی شده و پیگیری اوقات شان در طول روزهای میزبان دانش پژوهان است.  

در همین حال، شعبه مدارس الکفیل، سومین دوره از اردوی «دختران عقیده» را با حضور ۱۵۰ دانشجوی دانشگاههای استان های بغداد، واسط، الدیوانیه و دیالی به پایان رساند.

«بشری الکنانی» مسئول شعبه مدارس الکفیل، گفت: این دوره با نام  دوره«حمل کنندگان پرچم» برگزار شد. مدرسان این دوره تلاش زیادی برای رساندن اطلاعات فرهنگی و اندیشه به این گروه انجام دادند.

منبع: شبستان/۴۴