انتخابات انجمن مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، شاخه سن دیگو برگزار شد.

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ انتخابات گردش ششم انجمن زرتشتیان سن دیگو که شاخه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا است، یکشنبه ۲۰ امرداد برگزار شد.

گزینش انجمن مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا شاخه سن دیگو به دور دوم که در تاریخ یازده آگوست میباشد خواهد افتاد.

۵ عضو اصلی منتخب پس از شمارش آرا عبارت بودند از:

بهنام نمیرانیان

شیرین منوچهری

مه بانو کوهنوری

بنفشه بهمردی

کیخسرو کیخسروزاده.

انتهای پیام/م

  • منبع خبر : برساد