ادیان نیوز/جنبش فرهنگی لبنان کنفرانسی به مناسبت چهل و یکمین سال ناپدید شدن امام موسی صدر برگزار کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، جنبش فرهنگی لبنان کنفرانسی به مناسبت چهل و یکمین سال ناپدید شدن امام موسی صدر و دوستان ایشان با حضور شیخ احمد الزین قاضی صیدا، الخوری عبدو ابو کسم رئیس مرکز رسانه کاتولیک و حسن الشامی عضو کمیته پی گیری رسمی مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر برگزار کرد.
در این کنفرانس اعضایی ار جنبش فرهنگی لبنان، جمعیت رسالت اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لبنان، حب سوسیالیست ترقی خواه و جنبش امل حضور داشتند.

شیخ الزین: امام صدر پایه های مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل را بنیان نهاد
در این کنفرانس شیخ الزین در خصوص شخصیت امام موسی صدر سخنرانی کرد و ایشان را یک الگوی بی نظیر ملّی دانست و نمونه هایی از تجربه هایش با امام صدر را بیان کرد.
وی بر ضرورت تمسک به راه امام صدر که با طایفه گری مبارزه و برای تحکیم وحدت ملی میان تمامی طوایف لبنانی تلاش می کرد، تاکید کرد و گفت: امام صدر پایه های مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل را بنیان نهاد و مسئله فلسطین و آزادی قدس را در اولویت قرار داد.

ابو کسم: امام صدر دین اسلام را با چهره حقیقی آن معرفی کرد
ابوکسم در سخنان خود به اندیشه ملی امام موسی صدر اشاره کرد و گفت: امام موسی صدر به لبنان با تنوع فرهنگ ها و ادیان و زندگی مشترک بر اساس احترام متقابل ایمان داشت و این اعتقاد خود را با تعامل با مسیحیان و پذیرش آنان با تمامی ابعاد عملی کرد و دین را از ابعاد انسانی و اجتماعی آن خالی نکرد.
وی افزود: امام صدر دین اسلام را با چهره حقیقی آن که با مدارا، تقریب و رحمت همراه است، معرفی کرد و این سیّد معمم برای انجام اصلاحات در سطح انسانی و اجتماعی آمد.
قاضی الشامی هم در سخنان خود به نقش هدایتگرانه و ملّی امام موسی صدر در زمینه های مختلف پرداخت و بر ابعاد قانونی و قضایی مسئله ناپدید شدن ایشان تاکید کرد و مراحل مذاکره با لیبی ها قبل و بعد از قذافی را بیان نمود.