ادیان نیوز/ گردهمایی خانوادگی آخر هفته مسلمانان شهر بافلو در نیویورک با هدف حفظ هویت دینی نسل جوان برگزار شد تا کودکان مسلمان احساس کنند که در جامعه غربی تنها نیستند.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» جامعه اسلامی شهر بافلو در ایالت نیویورک آمریکا، با برپایی گردهمایی خانوادگی در غرب این ایالت، فرصتی برای همنشینی و همراهی کودکان مسلمانان و بزرگسالان فراهم می کند.
عتیق رحمان از انجمن اسلامی گفت: این نشست ها بسیار مهم است، زیرا نیاز است که کودکان مسلمان ببینند که در جامعه کودکان دیگری مشابه آن ها وجود دارند و آنها تنها نیستند.
وی افزود: به نظرم این همنشینی ها، هویت آن ها را قدرتمند می سازند به ویژه وقتی ببیند که مسلمانان دیگری نیز در جامعه همانند آنان هستند.
گردهمایی خانوادگی آخرهفته در پارک مارتین لوتر کینگ جونیور برگزار شده و شامل فعالیت ها و برنامه های متعددی از جمله ارائه  غذا و نوشیدنی های حلال، ترجمه قرآن مجید و همچنین ایجاد محیط بازی برای خردسالان بود.
فارینا میرزا ، هماهنگ کننده خدمات گروهی جامعه اسلامی در این رابطه اظهار داشت: ما بیداری اسلامی را برای نسل جوان توسعه می دهیم. و آن ها کاملا حق دارند که در این جامعه سردرگم باشند. به همین جهت نیز ما این گروه را تشکیل دادیم.
وی افزود: ما می خواهیم که جوانان ما جایگاه شان را تشخیص دهند، دوستان مسلمان داشته باشند و اینکه به عنوان یک مسلمان آمریکایی در این جامعه بقاء پیدا کنند.
سانا اقبال دانشجوی سال سوم پیش پزشگی در دانشگاه بافولو نیز نظر مشابهی گفته و اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی را «حفظ دین» دانسته و افزود: من شخصا بی نهایت به مذهبم علاقه مند هستند. عاشق فرهنگم هستند و تا جایی که بتوانم به زبان خودم صحبت می کنم. بنابراین فکر می کنم هر فردی که بخواهد فرهنگ خود را حفظ کند باید این راه را در پیش بگیرد.

گفتنی است شهر نیویورک به طور تخمینی ۷۶۹ هزار مسلمان دارد که ۹ درصد جمعیت این شهر را تشکیل می دهند. مسلمانان آمریکایی هر چند وقت یک بار با برپایی رویدادهای مشابه سعی در نزدیک سازی جامعه اسلامی به هم دیگر دارند.