تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

شکایت سه مرد مسلمان از کلانتری لوس آنجلس به سبب محرومیت از تسهیلات دینی

به گزارش ادیان نیوز (ردنا) به نقل از لوس آنجلس تایمز، سه مرد مسلمان از اداره کلانتری شهری لوس آنجلس شکایت کرده اند و می گویند هنگام بازداشت در زندان این اداره از رژیم غذایی اسلامی، البسه پوشیده مذهبی و متون مناسب دینی محروم بوده اند، درحالی که دیگر همبندان آن ها و زندانیان متعلق به ادیان دیگر اجازه اعمال دینی مناسب را داشته اند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی (کایر) روز دوشنبه این شکایت نامه را به نمایندگی از این سه مردم مسلمان به ثبت رسانده است. به گفته این شورا، اداره کلانتری لوس آنجلس از روی عمد «تلاش سیستماتیک برای بی اعتبار کردن زندانیان مسلمان و بی توجهی به نیازهای معنوی آنها نسبت به زندانیان سایر ادیان» به کار بسته است.

این مسلمانان مدعی شده اند که در زندان مرکزی مردانه به طرق مختلف حقوق دینی آنها زیرپا گذاشته شده است. یا به رژیم غذایی حلال دسترسی نداشته اند، هیچ نسخه ای از قرآن مجید در اختیار آنان قرار نگرفته و زمان برای نمازهای روزانه در اختیار آنان نبوده است. براساس این شکایت نامه؛ این مردان همچنین گفتند که معاونین کلانتری پیش از اینکه تصمیم بگیرند که آیا آن ها باید به رژیم حلال دسترسی داشته باشند یا نه، اعتقادات دینی آن ها را زیر رو کرده و مورد انتقاد قرار داده اند.

لنا مصری مدیر دادخواهی ملی شورای کایر در بیانیه ای اعلام کرد: رفتار اداره کلانتری شهری لوس آنجلس در مقابل درخواست های معنوی و دینی زندانیان مسلمان انگشت نما است. موکل های ما مجبور شده اند پس از درخواست های متعدد کتبی و بارها شکایت سرانجام دست به اعتصاب غذا بزنند تا غذایی را که حق مسلم آنان بوده به آن ها داده شود.

پایان خبر/

شاید دوست داشته باشید