افزایش آمار جرم های اسلام هراسی در پرستون انگلستان

0

به گزارش ادیان نیوز (ردنا) به نقل از لانگشایر پست، یک تحقیقات جدید در شهر پرستون در لانگشایر بریتانیا نشان داد که هر ۱۰ روز یک بار، یک حادثه نفرت محور اسلام هراسی در این شهر به وقوع می پیوندند.
این افشاگری تکان دهنده از داده های جدید بدست آمده توسط خبرنامه «پست» می باشد که نشان می دهد تقریباً ۱۵۰ جرم نفرت محور اسلام هراسی در این شهر در پنج سال و نیم گذشته رخ داده است.
این آمارها نشان می دهد که ۱۴۵ مورد جرایم شدید نژادی علیه مسلمانان بوده اند که در بین فاصله سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در پرستون رخ داده اند.
از سال ۲۰۱۴ جرایم  اسلام هراسی محاسبه شده و از ۲۰۱۶ این جرایم به شدت اوج گرفته و شمار حوادث اسلام هراسی یکدفعه از سال گذشته که ۲۲ مورد بوده به ۴۷ مورد رسیده است.
داده های مذکور پس از درخواست آزادسازی اطلاعات، از پلیس لانگشایر دریافت شده است و سال گذشته حدود ۳۷ جنایت ثبت شده است.  یعنی در هر ۹٫۸ روز، یک جرم به وقوع پیوسته است.
این گذارش مذکور همچنین نشان می دهد که به طور کلی ، از سال ۲۰۱۴ ، که فقط ۸ جرم ضدمسلمانی رخ داده، نفرت اسلام هراسی بیش از ۳۶۰ درصد افزایش یافته است.

مختار استاد ، نماینده مسلمان از میثاق ایمان در پرستون در این رابطه گفت: دیدن چنین آمارهای بالا از جرایم با انگیزه نژادپرستی با ذات اسلام هراسی در پرستون واقعا نگران کننده است. ممکن است مشکلاتی در ارتباط با گزارش گیری و ثبت اطلاعات وجود داشته باشد با این حال، صرف نظر از هر مشکلی  این روند احتمالاً نشانگر یک مسئله ملی گسترده تر است.

شاید دوست داشته باشید