امام موسی صدر وحدت ملی را بهترین شکل جنگ با اسرائیل می دانست

ادیان نیوز/ علی بَزّی در مراسم سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر گفت: جنبش امل پیشرو حمایت از لبنان باقی خواهد ماند و شب و روز برای تقویت وحدت ملی که امام موسی صدر آن را بهترین شکل جنگ با اسرائیل می دانست، تلاش می کند.

0

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، علی بَزّی نماینده پارلمان لبنان در مراسم چهل و یکمین سالگرد امام موسی صدر و دوستانش در لندن به میراث امام صدر در ساختن تاریخ لبنان متحد و بدون طایفه گری پرداخت و اشاره کرد: “نبیه بری” رئیس پارلمان لبنان نقش فعال و برجسته ای در حفظ میراث امام موسی صدر و استمرار آن در حمایت از وطن و آرام کردن اوضاع داخلی و تناقضات سیاسی دارد.
وی افزود: جنبش امل پیشرو حمایت از لبنان باقی خواهد ماند و شب و روز برای تقویت وحدت ملی که امام موسی صدر آن را بهترین شکل جنگ با اسرائیل می دانست، تلاش می کند.
نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: لبنان هرگز وطن مزدوران نخواهد بود و این کشور، وطن انسان های شریفی است که برای کرامت، آزادی، حاکمیت و استقلال جانفشانی کردند.
در ادامه این مراسم دکتر محمد جواد شمالی در خصوص تجربه سیاسی و اجتماعی امام موسی صدر در حفظ وطن و انسان و حل مشکلات انسانی و اجتماعی مطالبی بیان کرد و خواستار استفاده از راه و خط امام موسی صدر در ارتقای رفتار شخصی و ملی شد.

شاید دوست داشته باشید