محاصره بندر الحدیده جنایتی علیه تمامی ملت یمن است

ادیان نیوز/ محمد علی حوثی، محاصره بندر الحدیده را جنایتی علیه تمامی ملت یمن دانست و این سؤال را مطرح کرد که چگونه سلاح ها بعد از بازرسی کشتی ها توسط سازمان ملل و کشور های متجاوز به سوی مزدوران وابسته قاچاق می شود.

0

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، محمد علی حوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن، محاصره بندر الحدیده را جنایتی علیه تمامی ملت یمن دانست و این سؤال را مطرح کرد که چگونه سلاح ها بعد از بازرسی کشتی ها توسط سازمان ملل و کشور های متجاوز قاچاق می شود.
حوثی اشاره کرد: نظام سابق از پیری رنج می برد و حاضر نبود که مطیع اراده ملت باشد و برای حمایت از خود به دخالت بیگانه روی آورد.
وی افزود: اگر دولت سابق، ملّی بود، برای حمایت از خود به قدرت های بیگانه پناه نمی برد و در ویرانی یمن و زیر ساخت های آن مشارکت نمی کرد.

شاید دوست داشته باشید