اتحاد مسجد و کلیسای مرزی سن دیگو علیه سیاست های ضدمهاجرت آمریکایی

0

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ بیش از دو دهه است که جان فانستیل کشیش کلیسای متدیست، مراسم مذهبی روز یکشنبه را در پارک دوستی ، یک مکان ملاقات تاریخی در مرز ایالات متحده و مکزیک برگزار می کند.

این مکان مشرف به اقیانوس آرام بین سن دیگو و تیجوانا قرار دارد و خانواده هایی که به دلیل وضعیت مهاجرت جدا از هم زندگی می کنند می توانند در این محل همدیگر را ملاقات کنند.

در ماه های اخیر گروهی از مسلمانان به جمع دعا کنندگان پیوسته و یک جنبش میان ادیانی به راه افتاده است.

مسجد مرزی از ماه آوریل به این حرکت پیوسته و آنها قصد دارند روزیکشنبه (۲۷ اکتبر) مراسم برگزاری «نماز فراتر از مرزها» را برگزار کنند و شخصیت های مذهبی، پیشوایان بومی، مسلمان، مسیحی و یهودی در این مراسم حضور خواهند داشت.

این رویداد یک سال پس از اعمال محدودیت های جدید دولت آمریکا در این محل برپا می شود. دولت تعداد افراد مجاز در این پارک را از ۲۵ نفر به ۱۰ نفر تغییر داده و مقامات مهاجرت فدرال به هر گروه تنها ۳۰ دقیقه اجازه حضور در پارک را می دهند.

فنستیل ، کشیش در کلیسای متحد متدیست اول سن دیگو ، گفت: این یک مکان تعامل انسانی ، دوستی ، روابط صلح آمیز ، ارتباط و همبستگی است این زندگی روزمره در مرز برای اکثریت قریب به اتفاق مردم است.

وی گفت: همکاری ما با مسجد مرزی روشی دیگر است که مردم فضای مشترک در مرز را به اشتراک بگذارند.

فنستیل گفت ، در شش ماه گذشته ، این دو گروه به خوبی شناخته شده اند.

داستین کراون ، مدیر اجرایی شعبه سن دیگو در شورای روابط اسلامی آمریکایی (کایر) گفت که کار بین ادیان در پارک دوستی در درجه اول مربوط به خانواده ها و باز نگه داشتن آن فضا است.

کراون ، که به سازماندهی مسجد مرزی و رویداد یکشنبه کمک کرده است گفت: سیاستمداران پارک دوستی را بیشتر نظامی کرده اند و این پارک در شرف بسته شدن قرار دارد.

شاید دوست داشته باشید