هیأت کارشناسان بین‌المللی در زمینه آزادی ادیان و همچنین نمایندگان ادیان مختلف در آمریکا به ازبکستان سفر می‌کند.

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ هیأت کارشناسان بین‌المللی در زمینه آزادی ادیان و همچنین نمایندگان ادیان مختلف در آمریکا به ازبکستان سفر می‌کند.

در چارچوب این سفر برخی سمینارها، میزگردها و دیدارهای کارشناسی با حضور ۴۰ دانشمند- دین شناس، کارشناسان در زمینه حقوق و دین، رهبران ادیان و زنان فعال اجتماعی از آمریکا، انگلستان، سوئد، اوکراین، قزاقستان، پاکستان، کامبوج و عراق برگزار می‌شود.

طی یک هفته در شهر «تاشکند» و شهر «سمرقند» سمینارهایی در مورد آزادی ادیان برگزار می‌شود.

در این سمینارها مسایل مربوط به ارتباط ادیان، قوانین، مدیریت دولتی و اقدامات امنیتی و همچنین بررسی تجربه تامین آزادی ادیان در کشورها در قرینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌شود.

برنامه ریزی شده در این سمینارها ۱۰ کارشناس زن از کشورهای مختلف حضور پیدا کنند.

  • منبع خبر : فارس