تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

شیخ الازهر با پاپ فرانسیس دیدار کرد

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ روز جمعه احمد الطیب شیخ الازهر به واتیکان سفر کرده و با پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک جهان دیدار کرد. طرفین در این دیدار درباره راه های همکاری الازهر و واتیکان در راستای تحقق برادری انسانی گفتگو کردند.

پاپ فرانسیس در این دیدار اظهار امیدواری کرد این دیدارها و همکاری ها میان دو نهاد دینی اسلام و مسیحیت موجب تقویت و نشر مبانی برادری و فرهنگ همزیستی مشترک میان پیروان ادیان شود.

پاپ فرانسیس گفت: مؤسسات دینی بزرگ جهان مسئولیت بزرگی در نشر ارزش هایی مانند محبت و صلح دارند و برادری و دوستی تاریخی میان اسلام و مسیحیت دلیلی است که بشریت را به سمت و سوی صلح جهانی و همزیستی و حاکمیت انسانیت در جهان راهنمایی می کند و پیامی برای وجدان های بیدار جهان است تا خشونت و افراط را رها کنند.

وی افزود: روزگاری بود که برادری انسانی آرزویی دوردست بود اما امروز به خواست خداوند به یک واقعیت تبدیل شده است.

شیخ الازهر نیز در سخنان خود این دیدار را یک دعوت عملی از پیروان ادیان برای برادری و دوستی و ترک کینه و نفرت دانست که موجب آماده سازی افکار عمومی جهان برای نشر فرهنگ برادری و همزیستی می شود و امروز سند برادری انسانی مورد استقبال منطقه عربی و اسلامی قرار گرفته است.

الطیب و پاپ واتیکان از اهتمام جهانی به سند برادری انسانی قدردانی کردند و خواستار شدند که توجه به این سند به مرحله برنامه ریزی و قانون گذاری برسد و اقداماتی عملی صورت گیرد که بتواند ارزش های محبت و برادری را میان مردم ترویج کند.

سند برادری انسانی سندی است که در دیدار گذشته پاپ فرانسیس با شیخ الازهر در ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ میان این دو به امضا رسید.

شاید دوست داشته باشید