نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

0

‏مقاله حاضر به بررسی مسئله خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. نویسندگان: حسین بستان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)،  رضا دهقان نژاد.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مسئله خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. در محور نخست، مهم‌ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث‌النساء تحلیل شده‌اند.

نتایج این بخش نشان می‌دهد که قرآن کریم در هیچ موردی خشونت جنسی علیه زنان را تأیید نکرده، بلکه در موارد متعدد، با لحنی تند آن را سرزنش و محکوم نموده‌است.

تنها موردی که در نگاه نخست ممکن است شاهدی بر تأیید خشونت قلمداد گردد، آیه نشوز است که در محور دوم مورد بحث قرار گرفته‌است.

با تأمل دقیق‌تر در شرایط و جوانب تجویز ضرب زن ناشزه در آیه مذکور، مشخص گردید که این تجویز از باب خشونت جنسی علیه زن نیست، بلکه از باب مجازات قانونی است که شوهر نه به عنوان شوهر، بلکه به عنوان مجری قانون در صورت وجود شرایط خاص، آن را اعمال، و نشوز زن را با کمترین هزینه برطرف می‌کند، ولی در صورت نبودن هر یک از شرایط، اقدام شوهر در این زمینه، حرام و جرم تلقی می‌گردد و یا حتی ممکن است پیگرد قانونی در پی داشته باشد.

کلیدواژه ها: خشونت ضد زنان؛ خشونت جنسی؛ زن در قرآن؛ نشوز

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید

شاید دوست داشته باشید