نگاهی به کتاب مدیریت بدن با تأکید بر نگرش اسلامی

0

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ کتاب مدیریت بدن با تأکید بر نگرش اسلامی نوشته علی کیادربندسری از سوی مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین در پاییز ۱۳۹۴ چاپ و روانه بازار شده است.

در بخشی از دیباچه این کتاب می خوانیم: اگر چه دستاوردهای عظیم بشر در طول دوران مدرن چنان فراوان است که نمی توان آن ها را انکار کرد اما این موفقیت ها نباید مانعی برای بررسی نقاط ضعف، کاستی ها و کمبودهای این دوران تلقی شود.

این دوره تاریخی می بایست با همان عقلانیتی که خود به وسیله ان ادوار تاریخی دیگر را نقادی می کند، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. با این وجود باید توجه داشت در شرایط فکری فعلی که قالب های مفهومی دوران مدرن بر اندیشه انسان امروزی سیطره یافته اند، دشوار است که بتوان از محدودیت های سبک زندگی مدرنع به ویژه رفتارهای پوششی و آرایشی و اقتضائات بدنی انسان متجدد سخن گفت.

دشواری این امر از آن روست که ما در دوران تشدید مدرنیته یا مدرنیته تشدید به سر می بریم؛ دورانی که در ان مبانی مدرنیته به تمامی استقرار یافته و قواعد فکری تجدد چنان بر اندیشه افراد مسلط شده که هر گونه تلاش برای خروج از آنها، یا دست کم تحلیل و ارزیابی آنها، به معنی ورود به منطقه ممنوعه و تجاوز از خطوط قرمز است. باید گفت مدرنیته گرچه با شعار آزادی و نقادی پا به حیات گذاشت اما اکنون سیطره آن بر افکار همگان چنان است که هر گونه انتقاد و مخالفتی نسبت به آن، پیشاپیش محکوم به شکست تلقی خواهد شد.

این کتاب شامل سه فصل با عناوینی همچون «مفهوم شناسی، پیشینه شناسی و تیپ شناسی»، «نگاه اسلام به مسأله مدیریت بدن» و «آسیب ها و راهکارها» است که فصل اول دربردارنده مطالبی از قبیل مفهوم شناسی، عوامل شکل گیری مفهوم مدیریت بدن در دوره مدرن، سیر تاریخی تغییر در پوشش ایرانیان، نگاهی آماری به وضعیت پوشش زنان و مردان، تیپ شناسی سبک های مختلف پوششی و آرایشی زنان ایران، آرایش و دستکاری های بدنی است.

«پوشش و آرایش در آیات و روایات»، «حدود حجاب»، «حکمت های حجاب» و «مانکنیسم و دستکاری های بدنی از نگاه اسلام» از موضوعاتی هستند که در فصل دوم این کتاب مورد تحقیق و بررسی قار گرفته اند.

فصل سوم کتاب نیز شامل مطالبی همچون علل توجه افراطی به مدیریت بدن، پیامدهای منفی افراط در مدیریت بدن و پیشگیری از توجه افراطی به بدن از دیدگاه اسلامی می شود.

در سخن پایانی کتاب نیز آمده است: پرداختن به بسیاری از مقولات فرهنگی و از جمله مسأله مدیریت بدن می بایست با رویکردی تعریضی و به دور از شیوه تصریحی صورت گیرد. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آثاری که در حوزه پوشش و ارایش و دستکاری های بدنی نگاشته شده اند با رویکردی تصریحی به رشته تحریر در امده اند و از این رو در این میان جای خالی آثاری با شیوه تعریضی بسیار محسوس است.

کتاب مدیریت بدن با تأکید بر نگرش اسلامی نوشته علی کیادربندسری در پاییز ۱۳۹۴ با شمارگان ۱۰۰۰ جلد و به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان از سوی مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین در ۲۴۸ صفحه منتشر شده است.

لینک خرید اینترنتی کتاب مدیریت بدن با تأکید بر نگرش اسلامی

شاید دوست داشته باشید