کتاب «عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان غربی» تألیف خانم مریم صانع پور، چاپ مشترک انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگاه علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی به زودی وارد بازار نشر می شود.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، کتاب «عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان غربی» تألیف خانم مریم صانع پور، چاپ مشترک انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگاه علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی به زودی وارد بازار نشر می شود.

در بخشی از این کتاب آمده است:

در اسطوره ها و نیز فلسفه یونان باستان زنان مظهر غرایز معرفی شده اند که این دیدگاه تا دوره روشنگری ادامه یافته است. چنانکه کانت مردانگی را مترادف با عقلانیت و زنانگی را مترادف با احساسات معرفی کرده است. این نگاه مردسالارانه موجب شده تا عقلانیت تمدن ساز مدرن در حوزه های اجتماعی مانند سیاست اقتصاد و فرهنگ از حضور مادرانه زنان محروم شود.

در سالهای اخیر اما نظریه پردازان زنانه نگر عقلانیت غربی را مورد بازاندیشی قرار داده به نتایجی رسیده اند که می تواند مبنای شکل گیری عقلانیتی مهرورزانه باشد تا هیچ انسانی به بهانه جنسیت فرعی و حاشیه ای تلقی نشودو مورد تبعیض و ستم قرار نگیرد.

این کتاب در اندازه رقعی و در ۲۹۶ صفحه در دسترس علاقمندان کتاب خواهد بود.

بازار نشر کتاب در انتظار «عقلانیت به روایتی زنانه»

پایان پیام/ ن-ظ